تحقیق روش های کاهش اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی

تحقیق روش های کاهش اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی

روش های کاهش اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی

چگونه می توان اعتیاد به اینترنت را در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر قوچان کاهش داد؟
چکیده مقاله
هدف از پژوهش حاضر این است که چگونه می توان اعتیاد به اینترنت را در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر قوچان کاهش داد. روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان های شهر قوچان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ که تعداد آنها ۷۴۵ نفر می باشد. حجم نمونه برابر با ۲۴۸ نفر که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده آزمون اعتیاد به اینترنت (یانگ، ۱۹۹۸) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون T استفاده شد.

فهرست مطالب
چکیده
مقـدمـه
توصیف وضعیت موجود و تشخیص مساله
حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
روش اجرا
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی اعتیاد به اینترنت
شواهد ۱
فرضیه اصلی تحقیق
تعریف اختلال وابستگی به اینترنت
ملاک های تشخیص اعتیاد به اینترنت
آیا استفاده مفرط از اینترنت می تواند نشانه اختلال روان پزشکی باشد؟
دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین اعتیاد به اینترنت
علائم اعتیاد به اینترنت
ویژگی های اعتیاد به اینترنت
روندهای مربوط به سن
روندهای مربوط به جنسیت
پیامدهای اعتیاد به اینترنت
پیشگیری از اعتیاد به اینترنت
درمان اعتیاد به اینترنت (دیویس، ۲۰۰۱)
تجزیه و تحلیل اطلاعات و انتخاب راه حل
اهداف اصلی تحقیق
اهداف فرعی تحقیق
آسیب های ناشی از اینترنت
پیامدهای ناشی از آسیب های اینترنتی
شیوه های نادرست مقابله والدین با فرزندان
مراحل اجـرا
شواهد ۲
اعتبارسنجی
مشکلات و محدودیت های تحقیق
پیشنهـادات
منـابع فارسی
منـابع لاتین
ضمائم: پرسشنامه اعتیاد به اینترنت


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.