تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

بخشی از مقاله
مفهوم حسابرسى
حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگى است که به منظور تائید یا اظهار نظر نسبت به درستى هرگونه مدارک و اسناد مالى توسط شخصى مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد به عمل آید ـ چنین رسیدگى علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد مورد نظر و تطبیق آنها با مستندات اولیه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگى معاملاتى که اسناد و مدارک مذکور نشان دهندهٔ نتایج حاصله از آنها است و بهطور کلى هرگونه اقدامى که براى نیل به هدف فوق لازم باشد نیز خواهد بود.

پشت این تعریف دنیاى حرفه اى گسترده اى وجود دارد. در سیستم اقتصادى امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات مالى و اقتصادى صحیح به مراکز تصمیم گیرى داراى اهمیتى شگرف است. یکى از خصوصیات این اقتصاد گسترده وجود سازمان هاى بزرگ دولتى و خصوصى است که با سرمایه هاى هنگفت و گاه بسیار هنگفت فعالیتهاى اقتصادى به خصوصى را در یک منطقه یا در سر تا سر کشور و یا حتى در اقصى نقاط جهان اداره مىکنند.

براى مدیرانى که در رأس این سازمان هاى وسیع قرار دارند امکان نظارت بر تمام جزئیات کار در کارگاه ها و ادارات و شعب چنین مؤسسات بزرگى وجود ندارد. و بنابر این ناچار هستند داورى خود را نسبت به نیک و بد جریان امور، و همچنین تصمیماتى را که در رابطه با طرح ها و برنامه هاى آینده اتخاذ مىکنند، بر مبناء گزارشهاى مالى و اطلاعات دیگرى که از ناحیهٔ دستگاه و یا خارج از آن بهدست آنها مىرسد بنیان نهند.

اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام

کیفیت حسابرسی

همچنین سهامداران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت هاى سهامى گوناگون مىگذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورتهاى مالى و گزارشهاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهامداران قرار داده شود ندارند.

دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به صورت هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه هاى خود به مصرف مىرساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بىنیاز نیست.

انواع بازده سهام

انواع بازده سهام

بهعلاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بر درآمد شرکتها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات به دست مى آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارشهاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد .

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که بهصورت ترازنامهها و صورتهاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام بهعمل آمده، یا باید بهعمل آید، درست است و مىتوان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیتهاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیتها استوار است.

موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیتهاى روزانه و چه در اجراء برنامه هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤالها مربوط به چگونگى وظیفه اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش ها و اطلاعات و آمار ایفاء مىکنند.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما