پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه ویلیامز و باتن (۱۹۸۱)

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه ویلیامز و باتن (۱۹۸۱)

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL) ویلیامز و باتن که شامل ۳۹ سوال و هدف از آن  بررسی کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه از ابعاد مختلف (رضایت عمومی، عواطف منفی، رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی) می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
به عنوان یک مفهوم میان رشته ای، کیفیت زندگی به عنوان یک مسئله پژوهشی در مراقبت سلامتی در سایر رشته های دیگر اهمیت معنی داری دارد.آن یک مفهوم گستره و مبهم است که به وسیله رشته های مختلف شامل علم سیاست،روانشناسی،جامعه شناسی ،آموزش و پرورش ،مدیریت، و علوم بهداشتی مطالعه می شود(منبع داخل فایل) . بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی درکی است که فرد از موقعیت زندگی خود در بافت فرهنگی و سیستم ارزشی که در آن زندگی می کند، به دست می آورد (منبع داخل فایل)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از  کیفیت زندگی در مدرسه نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۳۹ گویه ای   پرسشنامه کیفیت زندگی می­دهند .

مقیاس  پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت ( کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نظری ندارم،۳؛ موافقم،۴؛ کاملا موافقم،۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
در پژوهش (منبع داخل فایل) روایی همگرای پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه با بررسی همبستگی آن با پرسشنامه های خودکار آمدی عمومی و مقیاس سازگاری نوجوانان محاسبه و تایید گردید. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود.
توضیحات کامل با تفسیر در داخل فایل

نام پرسشنامه: کیفیت زندگی در مدرسه
پایایی و روایی: دارد (با منبع معتبر)
ابعاد (مولفه): دارد
مدل پرسشنامه: دارد
مقاله بیس: دارد (فارسی)
تفسیر و توضیحات: دارد (به صورت کامل و به دو طریق شرح داده شده است)
نوع فایل: ورد آفیس
منبع: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.