مقاله تاثیر ‏ERP در SCM

مقاله تاثیر ‏ERP در SCM

تاثیر ‏ERP در SCM
ERP
یک بسته نرم افزاری استاندارد مشتمل بر چندین ماژول‎ ‎مرتبط و یکپارچه است که کلیه فرآیندهای ‏تجاری یک سازمان را اعم از تولید ، منابع‎ ‎انسانی ، مالی ، بازاریابی و فروش و … پشتیبانی می نماید ‏و منجر به به یکپارچگی‎ ‎وظایف‎ ‎در سازمان می شود‎.
‎ : ERP بر روی یک بانک اطلاعاتی مرتبط‎ ‎قرار می گیرد‎ .
‎: ERP در حالت صنعتی به مجموعه ای‎ ‎از فرآیندهای مرتبط گفته می شود که توسط یک نرم ‏افزار دارای ماژولهای مختلف‎ ‎پشتیبانی می شود و به مدیریت و اتوماسیون قسمتهای مهم سازمان ‏کمک می نماید‎ .
‎: ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی یک سازمان از لحاظ بانک های اطلاعاتی و‎ ‎فرآیندهای ‏سازمانی محسوب می شود‎.
‎: ERP بیشتر به منزله نرم افزاری برای‎ ‎پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان محسوب می شود‎.


‏وظایف اصلی ERP

 1. مدیریت منابع انسانی‎
 2. مدیریت مالی و حسابداری‎
 3. مدیریت‎ ‎قراردادها‎
 4. مدیریت مواد و انبار‎
 5. مدیریت نگهداری و تعمیرات‎
 6. ورود و‎ ‎پیگیری سفارشها‎
 7. انبارداری‎
 8. ترابری و حمل و نقل‎‎
 9. ….

‏اجرای‎ ERP ‎در سازمان‎ ‎‏
زمان اجرای‎ ERP ‎بین ۱ تا ۳ سال می باشد که بیشتر صرف‎ ‎استاندارد سازی فرآیندهای سازمان ‏می گردد‎۱۲-۱۸ ‎ماه زمان پیاده سازی می‎ ‎باشد
آخرین گونه از‎ ERP ‎ها که بعد از سال ۲۰۰۰ منتشر شده اند‎ ‎بستر ورود به صحنه تعاملات ‏جهانی هستند. زیر سیستمهایی چون‎۲‎‏ ‏‎ ) CRM ‎مدیریت ارتباط‎ ‎مشتریان‎(‎‏ و۳‏‎) SCM ‎مدیریت ‏زنجیره تامین) ‏
از اجزای آن‎ ‎محسوب میشوند‎. ‎خصوصیت مهمی که‎ ERP ‎ها دارا هستند و این نرم افزارها بواسطه ‏همین خصوصیت به‎ ‎سطح راه حل ارتقاء یافته اند، اینستکه به همراه پیاده سازی فرآیندهای یک ‏سازمان را‎ ‎بهبود می بخشند. چون فرآیندها زیر بنای‎ ERP ‎ها هستند، قبل از هرکاری باید‎ ‎فرآیندهای یک سازمان به درستی شناخته شده و مستند شوند‎.‎‏ سالهاست که مشاهده می شود بیشتر‎ ‎سازمانها از یک گروه کوچک با وظایف و محصولات یا خدمات محدود شروع به کار کرده اند‎ ‎و ‏رفته رفته به یک سازمان بزرگ با پرسنل زیاد و محصولات یا خدمات متنوع و گسترده‎ ‎تبدیل ‏شدند. همزمان با توسعه‎ IT4 ‎و فن آوری های جدید در این زمینه هر بخش وظایف‎ ‎خود را در ‏بستر راه حلهای‎ IT ‎برای توسعه فرآیندهای جاری خود رشد داده است وقتی هر‎ ‎بخش کار خود را ‏با سیاست مستقل و جداگانه ای دنبال کنداهداف کلی و کلان سازمان‎ ‎نیز کم رنگ می شود. ‏مدیریت ارشد و هیئت اجرایی سازمان نمی تواند گزارشهای مختلف از‎ ‎عملکردها و وظایف متعدد ‏سازمان خود را به صورت یکجا و مرتبط تحلیل نماید و براساس‎ ‎آن تصمیمات استراتژیک را در ‏زمان مقتضی برای کل سازمان اتخاذ نماید‎.‎بنابر‎ ‎این به راه حلی نیاز است تا وظایف و فرآیندهای ‏مختلف در یک سازمان را به صورت‎ ‎یکپارچه متصل و به یک زنجیره ای واحد تبدیل نماید تا در ‏نهایت کل فعالیتهای‎ ‎سازمان، آنرا به یک سود برتر و رضایت بیشتر تری هدایت نمایند. با این شیوه ‏مدیریت‎ ‎سازمان با استفاده از داده های کل سازمان می تواند در زمان مناسب و بموقع تصمیم‎ ‎گیری ‏کند. این راه حل ، برای مشتری موجب کاهش زمان و هزینه در دستیابی به کالا یا‎ ‎خدمات مورد ‏نیاز خود می شود. از این رو، می توان مشاهده کرد که چگونه‎ ERP ‎به‎ ‎سازمانها و مشتری کمک ‏می کند. تمرکز‎ ERP ‎اکنون بیشتر روی طراحی مجدد فرآیندها است که موجب شفاف سازی و ‏اتوماسیون فرآیندها شده و باعث بالا بردن بهره وری و‎ ‎کاهش هزینه ها می شود‎. ‎این فن آوری ‏موجب اتومات کردن مدیریت و کنترل تمام‎ ‎فرآیندها در هر بخش شده و اطلاعات هر بخش یا ‏عملکرد آنرا بدون نیاز به ارتباطات‎ ‎کابلی با دیگر عملکردها و بخشهای سازمان به صورت یکپارچه ‏و مرتبط در می آورد‎ ERP ‎تنها سخت افزار یا نرم افزار نیست بلکه بر یک مجموعه فکر، معماری، ‏عملکرد و توسعه‎ ‎برای دستیابی یک سازمان یا فعالیت اقتصادی به اهداف سودآوری‎ ‎و رضایت ‏مشتری دلالت‎ ‎دارد،‎ ERP ‎از یک فکر و راه حل ‏ویژه برای صنعت و سازمانهای تولیدی به راه حلی جامع‎ ‎برای تمام سازمانها حتی ملی و خدماتی ‏تبدیل شده است‎.‎به عبارت دیگر‎ ERP ‎یک‎ ‎فکر، فن آوری و سیستم برای مدیریت موثرتر بر ‏منابع مختلف در یک سازمان است. این‎ ‎مدیریت از طریق اتومات و یکپارچه کردن تمام فرآیندها ‏در نتیجه بالا بردن کارایی‎ ‎سازمان و افزایش رضایت مشتری انجام می گیرد‎.‎در این وضعیت باید ‏متقاعد شد که‎ ERP ‎یک فن آوری مادر و مولد است و دیگر فن آوریهای‎ IT ‎از قبیل‎ SCM ‎‏ و‎ ‎CRM ‎از آن گرفته می شوند. این به دلیل‎ ‎انتظارات سازمانها از‎ IT ‎است که از یک توجه صرفا ‏کاهش هزینه ها، بهره وری ، و‎ ‎کارایی به ارزش مشتری ، موثر بودن و مزایای قابل رقابت تغییر ‏یافته است. همین‎ ‎انتظارات و نگرشهای جدید نیز موجب به هنگام شدن فن آوری و عملکردها ‏درون سیستم‎ ERP ‎شده است بنحویکه متناسب با سیر تحول در فعالیتهای اقتصادی این سیستم نیز ‏تغییر‎ ‎اساسی کرده است‎.‎

پیش زمینه های‎ ERP ‎و دیگر برنامه های مربوطه نقش مهمی در‎ ‎سیستم دیجیتالی برای این فن ‏آوری ایجاد کرده است این موضوع باعث معماری خوب‎ ‎سیستم های اطلاعاتی، ارتباط منطقی بین‎ ‎ERP ‎و چندین راه حل دیگر از جمله مدیریت‎ ‎جریان کار شده است از این رو ما شاهد ‏کاربردهای‎ ‎قوی‎ ERP ‎در سازمانها و صحنه بین سازمانها یا فراسازمانی هستیم‎.‎ارائه کننده‎ ‎های‎ ‎ERP ‎برخی نرم افزارهای استاندارد و برخی نرم افزارهای‎ ‎سفارشی را تهیه و اجرا می کنند. ، ‏برخی ماژولهای استاندارد در‎ ERP ‎که‎ ‎در بازار و به صورت استاندارد موجود است در زمینه ها و ‏موضوعات زیر می‎ ‎باشند‎:
مالی – کنترل عملیات – منابع انسانی– پشتیبانی – مدیریت مواد – مدیریت پروژه – فروش و ‏توزیع (متصل به سیستم‎-( CRM ‎مدیریت تعمیر و نگهداری – مدیریت اموال – طراحی و برنامه ‏ریزی استراتژیک‎ – ‎مدیریت کیفیت – طرح ریزی و برنامه ریزی تولید – مدیریت خدمات و ‏پشتیبانی ‏‎- ‎توسعه تولید – طرح و توسعه – مدیریت تولید – استراتژیهای‎ ‎بازاریابی – حسابداری و ‏قیمت تمام شده‎- ‎مدیریت ارتباطات زنجیره ای بین سازمانها ‏‎

یکی از موثرترین روشهای طراحی و اجرای‎ ERP ‎استفاده از تجربیات‎ ‎شرکتهای موفق و پیشرو در ‏این زمینه است. آشنایی با تجربیات صدها شرکت برتر در‎ ‎اقتصاد جهانی و بکارگیری هزاران روش ‏و فرآیند نوین‎ ‎موجب گشایش بسیاری از گره های‎ ‎کنونی سازمانها و ایجاد روشهای جدید بمنظور ‏پیوستن به جمع پیشروان‎ IT ‎و استفاده‎ ‎از فن آوری هایی مثل‎ CRM ‎و‎ ERP ‎می شود‎.‎طبعاً یکی ‏از انتظارات‎ ‎سازمانها از خدمات آموزشی یا مشاوره در این زمینه ، دستیابی به تجربیات صدها ‏شرکت‎ ‎برتر در اقتصاد جهانی و بکارگیری هزاران روش و فرآیند نوین با استفاده از‎ IT ‎است‎.‎
عواملی چون مشتری ،رقابت و تغییر، سرعت، انعطاف پذیری، کیفیت، سرویس دهی (خدمت ‏رسانی) و هزینه‎ ‎و از این قبیل کلمات که هر یک موجب پیشبرد تغییر در دنیای کسب و کار می ‏گردند و خط‎ ‎مشیء ای که سازمان جهت پیشرفت خود اتخاذ می نماید می بایست با هر یک از این ‏اجزا‎ ‎همخوانی داشته باشد و در صورت تخطی از این موارد امر پیشرفت محقق نمی‎ ‎گردد‎.

از راههای اولیه حل این مشکلات می توان به مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و‎ ‎کار‎ ‎وبرنامه ریزی ‏منابع شرکت ‏‎(ERP) ‎اشاره نمود که هر دو معتقدند می توان به‎ ‎بهبود بنیادین در طی مدت زمانی ‏کوتاه دست یافت و این دو میسر نمی گردد مگر با صرف‎ ‎توجهات و سرمایه گذاریهای لازم برای ‏انجام آنها. هدف از انجام این پروژه ها به دست‎ ‎آوردن منافع شگرف و البته به قیمت تحمل رنج و ‏زحمت ناشی از انجام آنهاست که همراه‎ ‎با جدایی و تجزیه برخی از قسمتها و متحمل شدن ‏شکستهایی در این مسیر که سازمان با آن‎ ‎مواجه می گردد , میسر خواهد بود‎.
به عنوان قسمتی از برنامه تغییر, سازمان نیازبه‎ ‎نگاهی موشکافانه به روشهای کاری (فرآیند های ‏کاری) خود خواهد داشت زیراکه این‎ ‎فرآیندها هستند که به عنوان قلب سازمان در دل شرکت به ‏انجام وظیفه مشغولند و آن‎ ‎مواردی که شرکت به واسطه آنها برای مشتریان خود خلق ارزش می ‏نماید را شامل می‎ ‎شوند بنابراین فرآیندها در روش‎ BPR ‎و‎ ERP ‎نقشی محوری را بازی می ‏کنند‎.‎

فهرست مطالب
فصل اول:‏
‏۱‏‎ ERP -‎ ‏۱‏
‏۱-۱ وظایف اصلی‎ ERP ‏۱‏
‏۲ – ۱اجرای‎ ERPدر سازمان‎ ‎‏:‏ ‏۱‏
‏۳-۱ اهمیت فرآیندها (شناخت فرآیندها):‏‎ ‎ ‏۴‏‎
‏۴-۱‏‎ ERP ‎‏ موفقیت ها و شکست ها‎ :‎ ‏۵‏
‏۵-۱تعاریف‎ ‎ ‏۸‏‎
‏۶-۱ماژولهای‎ ‎استاندارد در‎:ERP ‏۸‏
‏۷-۱مزایای‎ ERP‏:‏ ‏۹‏
‏۸-۱نکات مهم درپیاده سازی‎ ERP‏:‏ ‏۹‏
‏۹-۱دلایل استفاده از‎ ERP ‎در سازمانها‎ :‎ ‏۹‏
‏۱-۹-۱یکپارچه سازی اطلاعات مالی‎:‎ ‏۱۰‏
‏۲-۹-۴۱یکپارچه سازی اطلاعات سفارشات‎:‎ ‏۱۰‏
‏۳-۹-۱استاندارد سازی و سرعت در‎ ‎فرایندهای تولید‎:‎ ‏۱۰‏
‏۴-۹-۱کاهش حجم انبارداری‎:‎ ‏۱۰‏
‏۵-۹-۱استانداردسازی اطلاعات منابع انسانی‎:‎ ‏۱۰‏
‏۱۰-۱کاربردهای‎ : ERP ‏۱۱‏
‏۱۱-۱آینده‎ ERP‏:‏ ‏۱۲‏
‏۱۲-۱یکپارچگی‎ ‎سیستمهای نرم افزاری :‏ ‏۱۲‏
‏۱۳-۱راه حل یکپارچه سازی جامع:‏ ‏۱۴‏
‏۱۴-۱نتیجه ‏۱۴‏
فصل دوم:‏
‏۲-‏‎ SCM ‏۱۵‏
‏۱-۲- مدیریت زنجیره تامین ‏SCM‏ چیست ؟ ‏ ‏۱۵‏
‏۲-۲نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه وظیفه ای دارد ؟ ‏۱۶‏
‏ ۳-۲ آیا نیاز به نصب نرم افزار مدیریت منابع سازمانی ( ‏ERP‏) قبل از نرم افزار
‏ مدیریت زنجیره تامین (‏SCM‏) میباشد ؟ ‏ ‏۱۸‏
‏۴-۲ هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟………..۲۰‏
‏۵-۲ چه موانعی بر سر راه نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین وجود دارد ؟ ….۲۱‏
‏۱-۵-۲ بدست آوردن اطمینان تامین کنندگان مواد اولیه و شرکای تجاری . ……۲۱‏
‏۲-۵-۲ مقاومت داخلی در برابر تغییر ‏۲۲ ‏
‏۳-۵-۲ اشتباهات اولیه ‏ ‏۲۲‏
‏۴-۵-۲آیا استفاده از این سیستمها بهتر است یا تهیه و نصب سیستم خصوصی ؟ …۲۳‏
‏۵-۵-۲ تصمیمات زنجیره تامین در چه حیطه ای هستند ؟ …….۲۴‏
فصل سوم:‏
ترجمه: نقش ابزار ‏ERP ‎‏ در تقسیم اطلاعات زنجیره تامین ، همکاری
‏ و بهینه سازی هزینه ‏۲۶ ‏
‏۱-۳خلاصه ‏۲۶‏
‏۲-۳ مقدمه ‏۲۶‏
‏۳-۳ابزار ‏ERP‏ :فرصت ها وموانع (محدودیت های) زنجیره تامین یکپارچه……۲۷‏
‏۴-۳ حمایت کمی برای بهینه سازی زنجیره تامین ‏ ‏۳۰‏
‏۱-۴-۳ : روابط سنتی ‏ ‏۳۱‏
‏۲-۴-۳:شراکت ، ‏JIT ‎‏ ، همکاری واشتراک سیاست های بهینه ‏۳۳‏
‏۳-۴-۳ شبکه زنجیره تامین ‏۳۵‏
‏۵-۳ فاکتور های سازمانی ‏۳۷‏
‏۱-۵-۳راهکارها و موانع ‏ ‏۳۸‏
‏۲-۵-۳ چارچوب همکاری سطوح مختلف ‏ ‏۳۹‏
‏۶-۳ خلاصه و راهنمای جستجو در آینده ‏ ‏۴۱‏
‏۱-۶-۳چگونه ما می توانیم در شرکتها برای تبادل اطلاعات انگیزه ایجاد کنیم ؟ ‏….۴۱‏
‏۲-۶-۳ انتخاب وجمع آوری اطلاعات در تقسیم بین شرکاء چگونه است ؟…….۴۲‏
‏۳-۶-۳ یکپارچه سازی وبهینه سازی مدل های تجاری چگونه است ؟………۴۲‏
‏۴-۶-۳ بهترین عملیات در سیستم همکاری چیست ؟…….۴۲‏
فصل چهارم :‏
ترجمه: تأثیر برنامه ریزی منابع شرکت بر روی مدیریت زنجیره تامیننتیجه
‏ تحقیقات و پژوهش موسسه مطالعاتی اروپایی «دلفی»………۴۴‏
‏۱-۴ خلاصه ‏۴۴‏
‏۲-۴ مقدمه ‏۴۵‏
‏۳-۴ مدیریت زنجیره تامین یا همان سیستمSCM‏ در شبکه اقتصادی:……..۵۰‏
‏۴-۴ سیستم های ‏ERP ‏۵۴‏
‏۵-۴ روش تحقیق ‏ ‏۵۸‏
‏۱-۵-۴ طرح تحقیقاتی موسسه دلفی ‏ ‏۵۸‏
‏۲-۵-۴ صورت جلسه نهایی تحقیق به روش دلفی ‏ ‏۶۰‏
‏۶-۴ نتایج تحقیق به روش دلفی ‏ ‏۶۴‏
‏۷-۴ بحث و گفتگو و تصمیم گیری ‏ ‏۶۶‏
‏۱-۷-۴ موقعیت ها و فرصت های ‏SCMبرای ‏ERP ‏۶۶‏
‏۱-۱-۷-۴ سفارشات انبوه ‏ ‏۶۶‏
‏۲-۱-۷-۴استاندارد سازی ‏۶۷‏
‏۳-۱-۷-۴ فناوری اطلاعات جهانی ‏ ‏۶۸‏
‏۲-۷-۴ ضعف های ‏SCM ‎سیستم های ‏ERP ‎کنونی ‏ ‏۶۹‏
‏۱-۲-۷-۴نقص در توسعه کارایی شرکت ‏ ‏۷۰‏
‏۲-۲-۷-۴ کمبود انعطاف پذیری درسازگاری با تغیرات زنجیره تامین ‏۷۰‏
‏۳-۲-۷-۴ فقدان توانایی حمایت از تصمیمات پیشرفته ‏ ‏۷۳‏
‏۴-۲-۷-۴فقدان ساختار سیستمی باز و زیر سیستم ها(ماژول)‏ ‏۷۵‏
‏۸-۴ نتیجه گیری ‏ ‏۷۵‏
مراجع ‏۷۷‏
منابع انگلیسی………..۷۸‏

مقاله تاثیر ‏ERP در SCM
5 از 1 رای


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

00.5 در انبار موجود است

راهنمای خرید:

 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما