• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت انواع روشهای آبیاری سنتی و مکانیزه و محاسبات آنها

انواع روشهای آبیاری سنتی و مکانیزه و محاسبات آنها این پاورپوینت در مورد انواع روشهای آبیاری سنتی و مکانیزه و محاسبات آنها در ۸۵ اسلاید و شامل مقدمه، تعاریف آبیاری، انواع روشهای آبیاری سنتی و مکانیزه انواع روش های آبیاری سنتی و مکانیزه،تحقیق درمورد آبیاری،آبیاری نواری،آبیاری شیاری ،آبیاری کرتی،آبیاری بارانی،آبیاری بارانی کلاسیک،آبیاری دوار مرکزی،روشهای جدید آبیاری، نشتی یا آبیاری بارانی کلاسیک غیر‌مکانیزه،جوی پشته ای،و منابع و بسیار جامع می باشد. قسمتی از متن پاورپوینت آبیاری ...