• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت آینده نگاری فناوری و روندهای متا و مگا

آینده نگاری فناوری در این مقاله برنامه آینده نگاری فناوری سه کشور پیشرفته آلمان، انگلیس و فرانسه و سه کشور در حال توسعه هند، چین و چک استخراج و بصورت تطبیقی مقایسه شده اند. همچنین روندهای متا و مگا در حوزه مدیریت فناوری که عبارتند از جهانی سازی اقتصاد، ارتباط جهانی و شفافیت و نمایان سازی تبادلات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.