• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه این پرسشنامه ۳۲ سوال داشته و هدف آن بررسی تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها (اهداف عمومی شرکت، اهداف بازاریابی شرکت، اهداف رسانه ای شرکت، اهداف شخصی، موفقیت تجاری و مالی) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل) پایایی و روایی: دارد مولفه: دارد نوع فایل:  (word) تعداد صفحات:  ۴ منبع: دارد تفسیر و نمره گذاری: دارد گارانتی: دارد پرسشنامه کاملا ...