• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولتحقیق انگیزش در محیط کار

انگیزش در محیط کار بخشی از مقاله انگیزه را این گونه تعریف می کند:‏ میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به ‏گونه ای که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای ‏فردی سوق داده شود.‏ یکی از فعالیتهای مدیر این است که موجبات انگیزش ‏کارکنان را در سطح بالایی از عملکرد فراهم سازد بدین ‏معنی که اطمینان یابد که افراد کار می کنند. بطور ‏منظم سر کار حاضر می شوند و سهم مثبتی ...