• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولتحقیق در مورد گریدر

گریدر مقدمه مقاله گریدر در ۷۵ سال قبل بصورت ابتدائی آن ‏یعنی تیغه معلقی که در زیر دو چرخی ‏بسته می شد ساخته می شد. به تدریج که ‏موارد استعمال آن در راهسازی ازدیاد ‏یافت گریدر های بدون موتور که توسط ‏تراکتور کشانده می شدند و بالاخره گریدر ‏های موتور دار به بازار عرضه شدند.‏ هر یک از دو نوع فوق دارای معایب و ‏محاسنی هستند که مصرف همه جانبه آنها ‏را محدود می سازد. ...