• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مقدمه پاورپوینت حاکمیت شرکتی عبارتی است که یک یا دو دهه قبل بجز برای اندکی از پژوهشگران و سهامداران، برای دیگران مفهوم چندانی نداشت، اما در حال حاضر یک دل مشغولی اساسی و یک بحث اصلی برای هیات مدیره شرکت ها، گردهماهی های دانشگاهی و میزگردهای سیاسی در سرتاسر دنیا محسوب می شود. چند حادثه مهم موجب گرایش و علاقه فزاینده جوامع مذکور به بحث حاکمیت شرکتی شده است. طی موج بحران های ...