• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت ورود اسلام به ایران

ورود اسلام به ایران چرا و چگونه اسلام وارد سرزمین ایران شد؟ ایا این اگاهی در مورد اسلام در مردم به جود امد و یا به زور شمشیر به این بلاد ورود پیدا کرد؟ در اسلام جنگ به منظور کشور گشایی و قدرت گرایی و تحمیل عقیده جایز نیست. شرایط دو سپاه ایران و اسلام در زمان رویارویی با یک دیگر ایران یکی از دو قدرت برتر جهان بود بیش از ۱۴۰ ملیون جمعیت که تعداد بی شماری ...