• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولجزوه ی کامل 21 جلسه کلاس ایمنی شناسی علوم آزمایشگاهی

مجموعه کامل از 21 جلسه کلاس ایمنولوژی رشته ی علوم آزمایشگاهی توضیحات: این مجموعه شامل ۲۱ جلسه ی فشرده از کلاس ایمنی شناسی می باشد و شامل ترکیبی از نکات، مفاهیم و تصاویر مهم از کتب مربوطه از جمله کتاب ایمنی شناسی ابوالعباس است. این مجموعه به صورت ۲۱ فایل PDF و مجموعا در ۲۰۸ صفحه تنظیم و طبقه بندی شده و موضوعات هر جلسه به تفکیک در ابتدای مبحث ذکر شده است. در ...