• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن شامل پرسشنامه استاندارد مقاله بیس امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال بوده و هدف آن سنجش ابعاد مختلف اضطراب امتحان (تحقیر اجتماعی، خطای شناختی، تنیدگی) است. بعد تحقیر اجتماعی خطای شناختی تنیدگی (توضیحات کامل در داخل فایل) نوع فایل: ورد آفیس word تعداد صفحات:   ۴ تعداد گویه:   ۲۳ مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی) مولفه: دارد تفسیر و نمره گذاری: دارد پایایی و روایی: دارد منبع: دارد گارانتی: دارد پرسشنامه کاملا استاندارد است