• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه سلطه گری انطباق جویی در خانواده ها هاسکینز

دانلود پرسشنامه استاندارد سلطه گری انطباق جویی در خانواده ها هاسکینز معرفی پرسشنامه مقیاس سلطه گری – انطباق جویی (DA) توسط کارول نول هاسکینز درسال ۱۹۸۶ ساخته شده است که از ۳۷ گویه و ۲ خرده مقیاس تطابق جویی مربوط به خود و تطابق جویی مربوط به همسر تشکیل شده است که به منظور سنجش سلطه گری – تطابق جویی در خانواده ها و در بین زوجین بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف ...