• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول



پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان هوپر و لاین

دانلود پرسشنامه استاندارد باورهای رایج دانش آموزان هوپر و لاین معرفی پرسشنامه پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان (CBIS) توسط استیفن آر. هوپر و سی. کلینتون لاین درسال ۱۹۸۳ ساخته شده است که از ۴۴ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش ۱۱ باور غیر منطقی و رایج دانش آموزان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»، «گاهی اوقات»، «نیمی از اوقات»، «اغلب اوقات» ...