• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر معرفی پرسشنامه این پرسشنامه در سال ۱۹۹۱ توسط پارکر و کازمایر با هدف ارزیابی ابعاد موفقیت تهیه و تنظیم شد.افراد درباره ی موفقیت ایده های متفاوتی بیان می کنند . در این پرسشنامه تعریف موفقیت زندگی افراد از دید آنها ، کم مورد ارزیابی قرار می گیرد. حاوی ۴۲ سوال می باشد و ابعاد شش گانه موفقیت را ارزیابی می کند. موفقیت ، مراحلی مداوم و پیاپی دارد و نباید ...