• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان بخشی از پاورپوینت رابطه قدرت و سیاست علم سیاست و رفتار سیاسی با قدرت ارتباط تنگاتنگی دارد. اساسا رفتار سیاسی بر استفاده از قدرت برای اثر گذاری بر تصمیم گیری در سازمان یا رفتار افراد سازمان با هدف شخصی تمرکز دارد. پژوهشگری برخی از واقعیت های جدی رفتار سیاسی را در قالب ۴ اصل بیان می کند: سازمان ترکیبی از ائتلافها جهت دستیابی به منافع ائتلاف های گوناگون در جست و جوی ...