• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت نظریه های نوین رهبری

نظریه های نوین رهبری مقدمه پاورپوینت رهبری موثر باید مسیری را در جهت هدایت تلاش های همه کارکنان برای انجام رساندن اهداف سازمان فراهم آورد. بدون وجود رهبری ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی، ضعیف یا گسیخته شود.‌ به بیان دیگر میزان اثربخشی جمعی افراد، تیم­ها، گروه­ها و سازمان­ها در گرو کیفیت رهبری است. به همین جهت مطالعه رهبری در سازمان­ها به یک بخش مهم و بی پایان در پژوهش­های ...