• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت بیماری لکه برگی سپتوریای گندم

بیماری لکه برگی سپتوریای گندم پاورپوینت رشته کشاورزی گرایش گیاه پزشکی پیرامون بررسی و مطالعه بیماری لکه برگی سپتوریا در گندم در قالب ۳۸ اسلاید بخشی از مقاله فایل پاورپوینت گندم میزبان بیماری لکه برگی سپتوریایی ژنتیک گندم و سیر تکاملی آن ویژگی های گیاه شناسی گندم شاخه گیاهان گلدار زیر شاخه نهاندانگان رده تک لپه ایها راسته گلومی فلور تیره گرامینه جنس تریتیکوم گونه آستیوم یک ساله ریشه افشان و سطحی ساقه بند بند ماشوره برگهای نیزه ای شکل ساقه های ثانویه( پنجه) گل آذین :سنبله مرکب تاریخچه گندم هیچ ...