• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولسمینار طراحی برای اسمبلی (DFA)

سمینار طراحی برای اسمبلی (DFA) تاریخچه DFA در ۳۰ سال گذشته مونتاژ توسط اپراتور انجام می شد و مهندسان بیشتر به فکر طراحی فرآیند مونتاژ بودند و فقط زمانی که ماشین های اتوماتیک مونتاژ و رباتیک وارد صنعت شدند ، طراحان به فکر این افتادند که به جای این که فعالیتهای خود را بر روی فرآیند مونتاژ متمرکز کنند از ابتدا محصول را به صورتی طراحی کنند که مونتاژ آن آسان باشد. بنابراین از ...