• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت سیستم عصبی دیجیتالی مدیریت سازمانی بر اساس سیستم عصبی انسانی

سیستم عصبی دیجیتالی مدیریت سازمانی بر اساس سیستم عصبی انسانی بخشی از فایل مقاله و پاورپوینت همایش فناوری اطلاعات و ارتیاطات به سوی آینده در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات- موج چهارم چشم انداز آینده اینترنت اشیاء بیوتکنولوژی نظام سلامت آینده تکنولوژی در دنیای آینده فناوری اطلاعات به دنبال خدمات‌رسانی به واحدهای اجتماعی، صنعتی، کشاورزی… نیست بلکه واحدهای اجتماعی، صنعتی، کشاورزی و … به دنبال پدیده‌های فناوری اطلاعات هستند     و پشت سر  آنها حرکت می کنند. سیستم عصبی انسان چیست و چگونه عمل می ...