• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت دیکانستراکشن

دیکانستراکشن تعریف دیکانستراکشن در فارسی به ساختار زدایی ،ساختار شکنی ،واسازی و بنیان فکنی ترجمه شده است از آنجایی که فلسفه دیکانستراکشن نقطه مقابل فلسفه ساختارگررا یا استراکترالیزم می باشد ابتدا به توضیح این فلسفه می پردازیم مبانی فکری ساختارگراها آنها بر این اعتقادند که بخش بزرگی از آگاهی ذهن بشر بصورت نا خود آگاه است و با بررسی این پدیده ها و حالت تکراری حاکم بر آنها می توان قوانینی استخراج کرد که در موارد مشابه ...