• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولدانلود مقاله مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی چکیده: با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بستر نوینی در زمینه ارائه ایده های متفاوت در مورد اسلام ومبانی آن فراهم شد وتاکنون صدها مقاله ،کتب،و…درزمینه احکام مقدس اسلام به طبع نگارش در آمده است .اما با نگاهی عمیق می توان به این نکته پی برد که تعداد مقالات وکتب معتبر ارائه شده در خصوص مبانی فلسفی مدیریت اسلامی درمقایسه با سایر احکام اسلام بسیار کم است.حال با عنایت به فرهنگ ...