• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه اعتماد سازمانی ( محقق ساخته)

دانلود پرسشنامه استاندارد محقق ساخته اعتماد سازمانی هدف: سنجش اعتماد سازمانی این پرسشنامه ۱۶ گویه دارد. این پرسشنامه توسط یکی از دانشجویان دانشگاه تهران با همکاری اساتید ساخته شده است( منبع داخل فایل) که روایی و پایایی آن بدست آمده است. تعدا سوالات:۱۶سوال استاندارد منبع : دارد فایل: ورد (word) مولفه(ابعاد): دارد ( ۴ مولفه استاندارد روایی و پایایی: دارد نمره گذاری و تفسیر: دارد پرسشنامه کاملا استاندارد است