• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت نظریات نئو کلاسیک ۵۴ اسلاید

نظریات نئوکلاسیک مقدمه تئوری نئوکلاسیک پس از سال ۱۹۲۰ مقارن با رکود اقتصاد جهانی شکل گرفت. محور عمده این دیدگاه توجه به عوامل انسانی در محیط کار است. این دیدگاه براین باور استوار است که انسان ها اجتماعی خودشکوفا هستند. فرد در محیط کار در جستجوی ارضای روابط اجتماعی است،به فشار گروهی پاسخ می دهد و خواهان خودشکوفایی است. برخلاف تئوری کلاسیک که به کارگران بعنوان عامل اقتصادی اشاره دارد این مکتب عنوان می نماید که ...