• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت اجرای ساختمانهای بتنی

اجرای ساختمانهای بتنی واحد درسی : نقشه کشی سازه پیشگفتار مقاله و پاورپوینت اصولاً ساختمانهای بتنی به ساختمان هایی اطلاق می شود که کلیه اسکلت آن را کاملاًاز بتن ساخته باشند یعنی به عبارت دیگر از شالوده تا انتها و نیز کلیه اتصالات بتنی بوده و در کل هدف ایجاد یک ساختمان بتنی است که بتواند بارهای وارده را از قسمت فوقانی به راحتی به قسمتهای تحتانی و در نهایت به زمین منتقل کرده ...