• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولنقشه خطوط هم بارش استان ایلام

دانلود نقشه خطوط هم بارش استان ایلام این فایل شامل خطوط هم بارش استان ایلام به صورت فایل جی آی اسی (GIS) می باشد. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد. لایه جی آی اسی با پسوند “shp” و قابل ویرایش در نرم افزار GIS