• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولدانلود پاورپوینت زمینه روانشناسی هیلگارد فصل ششم هوشیاری – ۳۵ اسلاید

زمینه روانشناسی هیلگارد هوشیاری بخشی از پاورپوینت جان واتسون و پیروان او معتقد بودند: اگر قراراست روانشناسی به صورت علم درآید باید دادهای آن عینی و قابل اندازه گیری باشند. اگر روانشناسی با رفتار آشکار سرو کار داشته باشد،رویدادهای همگانی را مورد بحث قرار خواهد داد نه رویدادهای خصوصی که تنها برای شخص تجربه کننده قابل مشاهده اند. رفتار گرایی بر خلاف ادعاهایش در پی تغییراتی تابدان حدبنیادی نبود . رفتار گرایان هنگامی که تحقیقاتشان ایجاب ...