• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقیاس استاندارد هوش وکسلر

مقیاس استاندارد هوش وکسلر (به همراه دو مقاله بیس معتبر رایگان) در سال ۱۹۳۹ دیوید وکسلر آزمونی طراحی کرد که به ((توانایی زبانی )) بستگی چندانی نداشته باشد . این آزمون دو بخش مقیلس کلامی و مقیاس عملی دارد که هر کدام هفت عنوان را می سنجند. در مقیاس کلامی : اطلاعات عمومی ، درک موضوع ، واژه شناسی ، شباهت ها و تفاوت ها و توالی و تکرار ارقام بررسی می شود و ...