• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه درک وجدان پرستاری جلالی و همکاران

دانلود پرسشنامه استاندارد درک وجدان پرستاری جلالی و همکاران شامل پرسشنامه استاندارد مقاله بیس امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن بررسی درک وجدان پرستاری از ابعاد مختلف (وجدان اخلاقی، وجدان محافظ پیشگیرانه، وجدان مدیر (ناظر)، وجدان مراقبتی، بازتاب وجدان) می باشد. ابعاد وجدان اخلاقی وجدان محافظ پیشگیرانه وجدان مدیر (ناظر) وجدان مراقبتی بازتاب وجدان (توضیحات کامل در داخل فایل) نوع فایل: ورد آفیس WORD تعداد صفحات:۴ تعداد گویه: ۲۴ مقاله بیس: دارد (یک مقاله ...