• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه مقابله خانوادگی مک کوبین و همکاران (FCI)

دانلود پرسشنامه استاندارد مقابله خانوادگی مک کوبین و همکاران (FCI) معرفی پرسشنامه پرسشنامه مقابله خانوادگی (FCI) توسط همیلتون آی. مک کوبین، پائولین جی. باس، لانس آر. ویلسون و باربارا بی. دال (۱۹۹۱) ساخته شده است که از ۷۰ گویه و ۳ خرده مقیاس جدایی بلند مدت، جدایی کوتاه مدت مکرر و جدایی دائمی تشکیل شده است. این ابزار برای سنجش چگونگی ادراک همسران از واکنش های خود به جدایی دائمی از خانواده (مثلاً طلاق)، برای ...