• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولتحلیل خطر سازه ها

پروژه درس تحلیل خطر سازه ها که برای شهر آمل انجام شده است و دارای ۲۶۰ صفحه می باشد و تمامی مراحل تحلیل خطر همراه با نحوه محاسبات به طور دقیق و کامل آورده شده است (خود یک جزو آموزشی میباشد ) صورت پروژه برای یک سایت در ایران به روشهای تعیینی و احتمالی تحلیل خطر انجام داده ودر نهایت طیف طراحی را بدست آورید مشخصات سایت پروژه نام شهر : آمل موقعیت جغرافیایی: ۵۲٫۳۳E , 36.45N شعاع ...