• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولطرح توجیهی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک

تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک توضیحات طرح توجیهی و طرح کسب و کار خلاصه اجرایی (مدیریتی) تأسیس آژانس مسافرتی مخصوص کودکان بین ۴ الی ۷ سال در جهت رسیدن به آرمان های آژانس که با تأسیس آن به طور مستقیم ۱۵ شغل مستقیم و ۵۰ شغل غیرمستقیم بوجود می آید. فهرست مطالب خلاصه اجرایی (مدیریتی) بخش اولیه (نمای ذهنی) بیان آرمان های کسب و کار بیان ماموریت کسب و کار برنامه های مدیریتی و سازماندهی معرفی شرکاء و سهامداران معرفی تیم مشاوره مزیت های ...