• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت سلسه مراتب ادغام سنکرون (SDH)

سلسه مراتب ادغام سنکرون (SDH) مقدمه پاورپوینت SDH یا Synchronous Digital Hierarchy ، به معنای شبکه سلسله مراتبی دیجیتال همزمان می باشد. به زبان ساده SDH عبارت است از نوعی استاندارد مالتی پلکسینگ که بر روی فیبر نوری انجام می گیرد. به طور کلی در یک مرکز تلفن دو بخش عمده وجود دارد که عبارتند از سوئیچ و بخش انتقال، طبیعی است که مالتی پلکسینگ تماس ها با هم در بخش انتقال یک نیاز ...