مقاله آرماتور و نقش آن در ساختمانهای بتنی

مقاله آرماتور و نقش آن در ساختمانهای بتنی

آرماتور و نقش آن در ساختمانهای بتنی
در شروع این بخش ابتدا تعریفی از فولاد خواهیم داشت .
فولاد :
آلیاژی از اهن بوده که در اثر سوزاندن کربن آهن خام سفید و هم جوش کردن ان با کمی کربن و اضافه نمودن برخی عناصر دیگر به دست می آید . فولاد را به روش های ریختن ، آهنگری ، نوردیدن ، کشیدن و پرس کردن شکل می دهند .

از مشخصات فولادهای ساختمانی می توان به حداقل مقاومت نهایی فولاد ، در آزمایش کشش استاندارد اشاره نمود که این مقاومت را با واحد مگا پاسکال و با نماد ST نمایش می دهند . از جمله فولاد ST37 ( عدد ۳۷ معرف مقاومت کششی نهایی فولاد با واحد مگا پاسکال می باشد ) . فولاد به شکل ورقه یا تسمه ، تیر آهن نیم رخ I ، نیم رخ ناودانی U ، نیم رخ و غیره در ساختمان مصرف می شود که از حوصله بحث این کتاب خارج است .

تاریخچه استفاده از فولاد در بتن
مسطح نمودن بتن با فولاد ، بصورت یک اتفاق ناگهانی انجام نشد بلکه ماحصل تلاش ، آزمایش و تجربه تعدادی از معماران و مهندسان قرون گذشته است . در سال ۱۸۴۸ میلادی لمبوت (Lambot ) یک قایق پارویی که با استفاده از شبکه های مربع مستطیل شکل آهنی مسلح شده بود ساخت و به این ترتیب اولین سازه بتن مسلح را بوجود آورد . در قرن بیستم با پیشرفت تخحقیقات تحول اساسی در شناخت و بررسی رفتارهای بتن مسلح بوجود آمد و از آن زمان به دلیل دوام بالا ، شکل پذیری ، صرفه اقتصادی و مقاومت در مقابل آتش سوزی و استحکام آن بتن مسلح یکی از پرمصرف ترین فرآورده های ساختمانی به حساب می آید .

مانن و وایس در کتاب سیستم مونییر تئوری بتن آرمه را بر اساس سه اصل بنا نهادند . این سه اصل که امروزه نیز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :

– کلیه ی نیروهای کششی در یک عضو بتن مسلح توسط فولاد تحمل می شود .
– انتقال نیرو به میلگرد به وسیله چسبندگی بین بتن و فولاد صورت می گیرد (اصل عمل و عکس العمل )
– اندازه ی تغییرات حجمی بتن و فولاد در اثر تغییر درجه حرارت با هم برابرند ( بطور تقریبی )

از آنجا که بتن دارای مقاومت بالایی در برابر فشار می باشد می توان از آن برای عضوهای تحت فشار مانند ستون بهره گرفت . ولی به احتمال زیاد عضو بتنی در طول عمر خود با نیروهای کششی ، خمشی ، برشی و غیره مواجه می شود که در مقابل این نیروها ، اعضای بتنی خالص مقاومت پایینی دارند . به همین دلیل مهم برای تقویت سازه های بتنی و انعطاف پذیی به آنها از اعضای فولادی به نام میلگرد در داخل آن بهره می گیرند که در این حالت به عضو بتنی « بتن آرمه » یا بتن مسلح گفته می شود .

از دلایل مهم استفاده از میلگرد در قطعات بتنی می توان به موارد زیر اشاره نمود :
– بالا بردن مقاومت کششی ، برشی ، پیچشی ، خمشی و … در مقاطع بتن آرمه .
– افزایش دوام بتن
– امکان ساخت پوسته های مقاوم نازک به وسیله بتن مسلّح .

ب ) آشنایی با انواع آرماتورها
میلگردهای مصرفی باید نو ، تمیز ، بدون هیچ گونه آلدوگی نظیر چربی ها ، ذرات بتن ، گرد و خاک و یا مواد زائد دیگر باشد . زیرا هرگونه آلودگی در سطح میلگرد موجب کاهش اصطکاک و درگیری بین بتن و فولاد شده و در حقیقت آن را از حالت مسلح خارج می نماید . مقطع میلگرد نباید به علت زنگ زدگی ضعیف شده باشند و استفاده از میلگردهای زنگ زده به شرطی مجاز بوده که اولاً زنگ زدگی قبلاً با برس یا وسایل مشابه از قبیل سندبلاست ( ماسه پاشی ) کاملاً پاک شود و ثانیاً قطر میلگرد پس از زنگ زدایی حداکثر ۵/۰ میلی متر کاهش پیدا کند . میلگردهای مصرفی در بتن بصورت میلگرد ساده یا آجدار و آجدار پیچیده به کار می روند و موکداً توصیه می شود که تمامی میلگردهای مصرفی در بتن ( به استثنای خاموتها ) از انواع میلگردهای آجدار باشند . قطر ، شکل ، اندازه ، تعداد و محل نصب آرماتورها باید بر اساس نقشه های اجرایی و سایر مندرجات قرار داد و دستورالعمل های نشریه ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد . قبل از شروع عملیات بتن ریزی ، اتمام عملیات آرماتورگذاری باید کتباً به اطلاع دستگاه نظارت رسیده باشد و این اعلام حداقل ۲۴ ساعت قبل از بتن ریزی صورت پذیرد تا دستگاه نظارت فرصت کافی برای کنترل داشته باشد . بتن ریزی قبل از کسب اجازه کتبی دستگاه نظارت مجاز نمی باشد و آرماتورگذاری یا جابه جایی آرماتورها حین اجرای بتن ریزی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست . مواردی نظیر بتن ریزی با استفاده از قالب های لغزان که در آن همزمانی آرماتور گذاری و بتن ریزی اجتناب ناپذیر است ، از شمول قاعده فوق مستثنی می باشد .

قطر اسمی میلگردهای ساده ، قطری است که در برگ شناسایی آن ذکر می شود و معادل قطر دایره ای است که مساحت آن برابر مساحت مقطع عرضی میلگرد است . در مورد میلگردهای آجدار قطر اسمی ، معادل قطر اسمی میلگرد صاف هم وزن آن اختیار می شود . قطر اسمی میلگردها از ۵ تا ۵۰ میلی متر با گام های مختلف و قطر اسمی سیم ها و شبکه های جوش نشده از ۴ تا ۱۲ میلیمتر با گام های ۵/۰ میلی متر است . وزن حجمی فولاد ۷۸۵۰ کیلوگرم در متر مکعب ، مدول ارتجاعی آن ۲× مگا پاسکال و ضریب انبساط حرارتی آن ۱/۲ × بر درجه سلسیوس اختیار می شود .

دو نوع فولاد برای ساختن میلگردهای مصرفی در بتن مسلح مورد استفاده قرار می گیرد که فولاد نرم و فولاد با تنش جاری شدن بالا از آن جمله است .

میلگردها اکثراً از نورد گرم فولاد تولید می شوند . مقاومت این میلگرد در حدود ۲۴۰۰ – ۱۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد . برای تولید میلگرد آجدار با تنش جاری شدن بالا معمولاً از دو روش نورد گرم فولاد کم آلیاژ و یا انجام عملیات سرد روی فلز نرم ( پیچش و کشش ) استفاده می شود . برای تشخیص فولاد کم آلیاژ می توان از روی شکل برجستگی های سطحی آن از فولاد نرم تشخیص داد . بر اساس استاندارد بتن ایران برای سه نوع فولاد AI ( میلگرد ساده ) و AII ( میلگرد آجدار ) و AIII ( میلگرد آجدار پیچیده ) مقادیر حد جاری شدن به شرح زیر داده شده :

AI = 2300 kg / cm2 میلگرد ساده
AII = 3200 kg / cm2 میلگرد آجدار
AIII = 4200 – ۵۰۰ kg / cm2 میلگرد آجدار پیچیده

شکل
مشخصات میلگردهای مصرفی در بتن مسلح در جدول زیر آورده شده است .

مشخصات میلگرد تنش جاری شدن kg /cm2 تنش گسیختگی kg/ cm2 تغییر شکل نسبی در هنگام گسیختگی
گروه نوع
AI میلگرد ساده ۲۳۰۰ ۳۸۰۰ ۲۵%
AII میلگرد آجدار ۳۲۰۰ ۵۰۰۰ ۱۹%
AIII میلگرد آجدار ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۱۴%

توضیحاتی در خصوص موارد ذکر شده در جدول :
– استادندارد A-I و نظایر آن ، استاندارد کارخانه دوب آهن اصفهان می باشد .
– ازدیاد طول نسبی میلگردهای قطورتر از ۱۰ میلی متر ، روی ۲۰۰ میلی متر و برای میلگردهای با قطر کمتر ، روی ده برابر قطر اندازه گیری می شود
– فولاد نرم به فولادی گفته می شود کمه منحنی تنش – تغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم خیلی مشهود باشد .
– فولاد نیمه سخت به فولادی گفته می شود که منحنی تنش – تغییر شکل نسبی ان دارای پله تسلیم خیلی محدود باشد .
– فولاد سخت به فولادی گفته می شود که منحنی تنش – تغییر شکل نسبی ان فاقد پله تسلیم باشد .

از انواع میلگردهایی که در بازار ایران یافت می شوند می توان به موارد زیر اشاره نمود :

۱-فولاد (TOR) : فولاد مزبور با روش پیچشی سخت شده است . شکل این نوع میلگرد بصورت گرد و دارای دو برآمدگی مارییچ طولی است که بر سطح جانبی میلگردهای با قطر بزرگتر از قطر ۱۰ میلی متر ، برآمدگی ناپیوسته وجود دارد .

شناسنامه میلگرد تور

تغییر شکل نسبی تنش گسیختگی ” Fu” بر حسب kg / cm2 تنش جاری شدن “Fy”  برحسب kg/cm2 مشخصات میلگرد
۱۴% ۴۸۵۰ ۴۲۰۰ آجدار با قطر کمتر از ۲۰ mm ≥
۱۴% ۴۶۰۰ ۴۰۰۰ آجدار با قطر بیشتر از ۲۵ mm ≤

۲- فولاد تنتور (TENTOR) : این میلگرد دارای علامت اختصاری (T .T) می باشد . این میلگرد با کشش و پیچش همزمان سخت شده است . ودارای دو برامدگی طولی مارپیچ شکل در سطح خارجی بوده که با برآمدگی های عرضی به هم متصل شده اند .

نمای سطحی و مقطع عرضی میلگرد T.T

شناسنامه میلگرد تنتور

تغییر شکل نسبی تنش گسیختگی ” Fu” بر حسب kg / cm2 تنش جاری شدن “Fy”  برحسب kg/cm2 مشخصات میلگرد
۲۱% ۵۸۰۰ ۵۰۰۰ آجدار

۳- فولاد کارُن(CARON) : این فولاد دارای مقطع اولیه مربع شکل بوده که با زاویه مشخص ثابتی تابیده می شود . این فولاد با روش پیچشی سخت شده است .

نمای سطحی و مقطع فولاد کارن

شناسنامه میلگرد کارن

تغییر شکل نسبی تنش گسیختگی ” Fu” بر حسب kg / cm2 تنش جاری شدن “Fy”  برحسب kg/cm2 مشخصات میلگرد
۱۴% ۵۰۰۰ ۴۲۰۰ تابیده با قطر کمتر از  ۲۰ mm ≥
۱۴% ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ تابیده با قطر  ۲۵ – ۳۲ mm

۴-فولاد نرسید (NERSID) : جداره این نوع میلگرد دارای دو عصب طولی مارپیچ شکل و برامدگی های عرضی بوده که در جهت عمود بر همدیگر قرار دارند و در محل اتصال به عصب طولی ، برجستگی های ان صفر می شود . این فولاد به طور طبیعی سخت است

هدیه محصول:
پاورپوینت قالب بندی بتنی و انواع آن در ۳۴ اسلاید


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.