پرسشنامه احساس غربت

پرسشنامه احساس غربت

دانلود پرسشنامه احساس غربت
پرسشنامه استاندارد احساس غربت  زارع و همکاران (۱۳۹۱)  که شامل ۳۶گویه و ۵ مولفه ای دلتنگی برای خانواده ، میل برگشتن به موطن ، احساس تنهایی ، ناسازگاری با محیطهای جدید ، دلتنگی برای دوستان صمیمی ، می باشد.
احساس غربت به مجموعه ای از احساسات ناخوشایند و بعضا غیر قابل تحمل اطلاق می شود که پس از ترک خانه ،خانواده،دوستانو محیط مانوس زندگی تجربه می شوند . احساس غربت بیانگر یک حالت انگیزشی –شناختی پیچیده است که در اصل بر احساس فقدان و دلتنگی نسبت به خانواده ،دوستان و محیط زندگی تمرکز می شود.(منبع داخل فایل)

احساس غربت
۱٫۱٫دلتنگی برای خانواده
۱٫۲٫میل برگشتن به موطن
۱٫۳٫احساس تنهایی
۱٫۴٫ناسازگاری با محیطهای جدید
۱٫۵٫دلتنگی برای دوستان صمیمی

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از  احساس غربت   نمره ای است که کارکنان به سوالات ۳۶گویه ای   پرسشنامهاحساس غربت می دهند.

مقیاس  پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (هرگز،۱؛ کمی ،۲؛ متوسط،۳؛زیاد ،۴؛ خیلی زیاد ؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
پایایی این پرسشنامه توسط(منبع داخل فایل)  با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است .
توضیحات کامل با تفسیر در داخل فایل

مشخصات پرسشنامه
پایایی و روایی : دارد (با منبع معتبر)
ابعاد (مولفه) : دارد
مدل پرسشنامه : دارد
تفسیر و توضیحات : دارد (به صورت کامل و به دو طریق تحلیل شرح داده شده است)
نوع فایل : ورد آفیس word
منبع : دارد (منبع پرسشنامه + منبع پایایی)
تعاریف مفهومی و عملیاتی : دارد (با منبع)
امتیازبندی پرسشنامه : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD