پاورپوینت آسیب دیدگی در ورزش

پاورپوینت آسیب دیدگی در ورزش

آسیب دیدگی در ورزش
بخشی از فایل مقاله پاورپوینت
در صورت لزوم مصدوم را با متد صحیح به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل یا با مراکز اورژانس(۱۱۵) جهت انتقال مصدوم هماهنگی کند…

وظایف اصلی مربی
مربی باید حافظ جان ورزشکار باشد
از بروز آسیب دیدگی جلوگیری کند
در صورت بروز آسیب دیدگی اقداماتی اولیه را انجام دهد
در صورت لزوم مصدوم را با متد صحیح به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل یا با مراکز اورژانس(۱۱۵) جهت انتقال مصدوم هماهنگی کند.

مهمترین عواملی که باعث آسیب دیدگی می شوند
بی دقتی
تکنیک ضعیف
اتفاقاتی که در ورزش می افتد یا سوانح
محیط فیزیکی نا مناسب ورزشی
از ورزشکار انتظار بیش از حدی داشته باشیم.
خستگی
بیشترین اتفاقات در زمانهای آخر تمرین رخ می دهد.
عدم آمادگی جسمانی
تجهیزات نا مناسب
نداشتن آمادگی روانی مناسب یا داشتن مشکلات بیرونی
ساختار یا بافت ورزشی که در بعضی از آنها برخورداری فیزیکی وجود دارد.
سابقه آسیب دیدگی

فهرست مطالب
وظایف اصلی مربی
مهمترین عوامل آسیب دیدگی
خونریزیها
آسیب دیدگی ستون فقرات
آسیبهای غیر اضطراریی
روند کلی برای اقدامات اولیه آسیبهای اضطراری
مهمترین علائم در آسیبهای غیر اضطراری
علایم هشدار دهنده آسیبهای جدی
اقدامات اولیه آسیبهای غیر اضطراری
آسیبهای غیر اضطراری
آسیبهای داندانها و بینی
پیشگیری از آسیبهای ورزشی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: پاورپوینت