گزارش کار کارگاه غیر آهنی

گزارش کار کارگاه غیر آهنی

گزارش کار کارگاه غیر آهنی
مختصری از گزارش کار :
دو عنصر آلیاژی Si و Mg قادر به ترکیب بوده و ترکیب بین فلزی را بوجود می آورند این عناصر به عنوان یک سیستم آلیاژی شبه دو تایی عمل می کند.
این سیسیتم سه تایی سیستمی است که می توان آن را تحت عملیات حرارتی محلولی و پیر سختی قرار داد . آلیاژهای سه تایی دارای مزیت سیستم شبه دو تایی و همچنین اثرات مفید Si محلول درصد کم Mg تا حدود ۳/۰ % و درصد های بالای Si یعنی ۶-۸ %می باشد.
افزایش بیشتر Si باعث بهبود خواص ریخته گری این آلیاژ ها می شود . در بعضی از آلیاژها ترکیب سیلیسیم و منیزیم مضر هستند که در نتیجه به عنوان نا خالصی محسوب می شوند .
به خاطر این که تمامی آلیاژ Al دارای Si می باشد افزایش سختی در اثر تشکیل می باشد و با افزایش این سختی آلیاژ ترد و شکننده می شود.
از خواص قطعات ریخته گری Al می تواند به قابلیت ماشین کاری ، قابلیت پرداخت کاری ، جوش کاری، لحیم کاری و قابلیت عملیات سختی سطحی اشاره کرد . این آلیاژ دارای خواص دیگری مانند استحکام برشی ، استحکام فشاری و مقاومت به خوردگی نیز می باشد.

وزن مخصوص کم:
یک متر مکعب آلومینیوم خالص ۸/۲۸۲۷ کیلوگرم وزن دارد و یک متر مکعب از سنگین‌ترین آلیاژهای آلومینیوم (یعنی آلیاژهای حاوی مس و روی) دارای وزنی در حدود ۲۹۵۳ کیلوگرم است. حتی این سنگین‌ترین آلیاژ‌های آلومینیوم نیز حداقل ۱۹۷۸ کیلوگرم در هر متر کعب سبک‌تر از وزن هم حجم سایر فلزات ساختمانی (بجز منیزیم) است.

پوشش سخت دادن Hard Coating:
یکی از فرآیندهای آندایزه کردن است که به تدریج اهمیت پیدا می‌کند و آن را آندایزه کردن سخت یا پوشش سخت دادن می‌نامند. این فرآیند گرچه در اساس مشابه آندایزه کردن معمولی است ولی از چند نقطه نظر با آن تفاوت دارد. در پوشش سخت، محلول مورد استفاده اسید سولفوریک و درجه حرارت عمل پایین‌تر است. فرآیند بقدری ادامه می‌یابد که لایه اکسیدی به ضخامتی تا حدود ۵ برابر ضخامت آندایزه کردن معمولی برسد.

پوشش آلومینیومی دادن Alcladding:
بطور کلی آلیاژهای آلومینیوم با استحکام زیاد از نظر خوردگی کم مقاومترین آنها محسوب می‌گردند. این مطلب بخصوص در مورد آلیاژهای حاوی درصدهای زیاد مس یا روی صادق است. از طرف دیگر مقاومت به خوردگی آلومینیوم خالص بسیار زیاد است. پوشش آلومینیومی دادن یکی از روشهای افزایش مقاومت خوردگی به یک آلیاژ با استحکام زیاد است. در این فرآیند یک لایه آلومینیوم خالص به سطح آلیاژ مورد نظر متصل شده و در نتیجه مجموعه حاصل خواص مورد نظر حاصل می‌شود. این روش مخصوصاً در محصولات ورقه‌ای مناسب است.

ریخته گری در قالبهای مختلف آلومینیم :
ریخته گری در قالب های فلزی – ریخته گری در قالبهای ماسه
در قالبهای فلزی در رابطه با آلیاژهای آلومینیم – سیلیسیم با افزایش درصد سیلیسیم سختی پیوسته افزایش می یابد با افزایش در صد سیلیسیم تا حدود ۱۲% استحکام کششی افزایش و بعد از آن کاهش می یابد و همچنین با افزایش آن تا حدود ۶% از دیادطول کاهش می یابد.
در رابطه با قالب های ماسه ای با افزایش درصد سیلیسیم تا حدود ۲۲% استحکام افزایش و بعد از آن کاهش می یابد

فهرست مطالب
آلومینیم
معایب کار
آلیاژهای Si-Al-Mg :
وزن مخصوص کم:
پوشش سخت دادن Hard Coating:
پوشش آلومینیومی دادن Alcladding:
ریخته گری در قالبهای مختلف آلومینیم :
اثرات متقابل هیدروژن محلول در مذاب و عملیات بهسازی با استرانسیم بر تخلخل در آلیاژ آلومینیم
چکیده مطلب
تاثیر عوامل مختلف بر ریز ساختار آلومینیم و چدن نشکن
چکیده مطلب
آلیژاهای آلومینیوم
چکیده :
مقدمه
۱-بررسی مقالات علمی :
۱- ۱- روشهای گرمایی:
۱-۱-۱- تاثیر سرعت سرد کردن بر اندازه دانه:
۱-۱-۲- اثر فوق ذوب بر ریز دانگی آلیاژهای آلومینیوم:
۱-۱-۳- تاثیر فشار در ریز کردن دانه ها :
۱- ۲- روشهای شیمیایی
۱-۲-۱- ریز دانگی با استفاده از ریز کننده ها Ti)،B، Zr، (Sc:
۱-۲-۲- استفاده از پودر فلزات بعنوان جوانه زا:
۱- ۳- روشهای دینامیکی
۱-۳-۱- بررسی اثرات لرزانش مذاب در خلال انجماد بر روی ریز دانگی آلیاژهای آلومینیم :
۱-۳-۲ – ریز کردن دانه ها از طریق هم زدن مذاب با استفاده از حبابهای گاز در خلال انجماد :
۱-۳-۳ – ریز کردن دانه ها با استفاده از پوششهای فرار:
۲- روش آزمایش عملی بررسی اثر لرزانش مذاب بر روی ریزدانگی :
۳-نتایج آزمایش:
۳-۱-نتیجه گیری از آزمایش:
تشکر و قدردانی:
منابع
نرمی آلومینیم در حالت سرد
مس
آلیاژ مس قلع( برنز)
(آلیاژ های مس نیکل )
مواد قالب گیری در ریخته گری مس
سیستم های راهگاهی
محاسبات سیستم راهگاهی
انواع آلیاژ های مس بسته به نوع انجماد
مشخصات فیزیکی مس
انواع هاردنر ها در آلیاژ های مس
هیدروژن زدایی
روش های حذف هیدروژن
کنترل ترکیب شیمیایی
منشاء تلفات عناصر آلیاژی در مذاب :
برنج
روی
ذوب و ریخته گری آلیاژ های روی
روش تهیه آلیاژ
انواع قالب های ریخته گری آلیاژ های روی
روش های مورد استفاده برای خروج ناخالصی ها
انواع آلیاژ های مس
منابع


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.