پروژه آمار اوقات فراغت دانش آموزان

پروژه آمار اوقات فراغت دانش آموزان

پروژه آمار اوقات فراغت دانش آموزان به همراه جدول، نمودارها و پرسشنامه
بخشی از مقدمه:
فراغت پدیده ای است اجتماعی و فرهنگی و می توان گفت از آن هنگام که جامعه و فرهنگی به وجود آمده این پدیده نیز در زندگی مردمان به صورتی مورد یافته، مطرح گردیده است. در گذشته این اوقات به صورت کار و بازی تواما انجام می پذیرفته که بیشتر به خاطر مذهب و اعمال آن این زمان را می گذرانیدند ولی در طول تاریخ و تحولات جوامع، به تدریج کار و بازی از همدیگر جدا شدند و اهمیتی که بشر برای اوقات فراغت خود قائل شد انواع هنرها و بازیها و … بسط و توسعه باور نکردنی پیدا کردند.

فهرست مطالب:
مقدمه
هدف تحقیق
بیان مسئله
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
تعیین پایانی پرسشنامه
روشهای آماری
مکان تحقیق و نحوه تکمیل پرسشنامه
سوالات تحقیق
سوال ۱
سوال ۲
جدول توزیع فراوانی
سوال ۳
جدول توزیع فراوانی
نمودار دایره ای
سوال ۴
جدول توزیع فراوانی
سوال ۵
جدول توزیع فراوانی
سوال ۶
جدول توزیع فراوانی
سوال ۷
جدول توزیع فراوانی
نمودار توزیع فراوانی افراد
سوال ۸
جدول فراوانی افراد جامعه
نمودار مستطیلی
نتیجه گیری
نمونه پرسشنامه
فهرست منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 19

فرمت فایل: WORD