پرسشنامه آگاهی های فراشناختی شراو و دنیسون (۱۹۹۴)

پرسشنامه آگاهی های فراشناختی شراو و دنیسون (۱۹۹۴)

دانلود پرسشنامه استاندارد آگاهی های فراشناختی شراو و دنیسون (۱۹۹۴)

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه سنجش آگاهی های فراشناختی نخستین بار توسط شراو و دنیسون در سال ۱۹۹۴ مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه دارای ۵۲ گویه است که ابعاد آگاهی های فراشناختی را مورد سنجش قرار می دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه

شراو و دنیسون ضریب همسانی درونی مقیاس مذکور را بین ۸۸ تا ۹۳% و ضریب پایایی را به روش آلفای کرونباخ ۹۳% گزارش کرده اند.
در تحقیقات داخلی (منبع داخل فایل) ضریب همبستگی بین مولفه ها را برای کل مقیاس ۹۵% و ضریب پایایی ۹۰% را برای کل مقیاس به دست آوردند. (منبع داخل فایل)  نیز ضریب همبستگی بین دو بعد فراشناختی و کنترل فراشناختی را ۹۱% و ۹۸% محاسبه کرد و ضریب پایایی را ۸۲% معرفی کرد.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص نشده است)
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD