پاورپوینت اختلالات ادراری

پاورپوینت اختلالات ادراری

اختلالات سیستم ادراری : بی اختیاری به صورت شکایت از هر گونه نشت غیر ارادی ادرار تعریف شده است. در این تعریف، تنوع وسیع این علامت و آشفتگی حاصل از آن لحاظ نشده است. به عنوان مثال، نیمی از زنان نولی پار جوان، از نشت گهگاه مقادیر اندک ادرار شکایت می کنند. از دیداکثر این زنان، این مساله نه مزاحمتی ایجاد می کند و نه در حدیاست که به خاطر آن در جستجوی اقدامات درمانی برآیند.

در سوی دیگر این طیف 5-10 درصد زنان بزرگسال هر روزه دچار نشت شدید ادرار می شوند. در بین دو سر این طیف، یک سوم دیگر از زنان بزرگسال قرار دارند که حداقل هفته ای یک بار دچار نشت ادرار می شوند، امادر آنان شدت نشت از نظر تاثیر آن برتغییر شیوه ی زندگی، در حد گروه قبلی زنان نیست.

اختلالات سیستم ادراری

اختلالات ادراری

پاورپوینت اختلالات ادراری

بی اختیاری ادرار

در زنان بیشتر از مردان است.
15 تا 20% افراد مسن را گرفتا ر می کند.
گرچه در سالمندان شایع است ولی اختلال طبیعی وابسته به افزایش سن نیست.
با افزایش سن :کاهش ظرفیت مثانه وقدرت انقباض آن افزایش انقباض های کنترل نشده مثانه و حجم باقیمانده ادرار PVR=100ml

انواع بی اختیاری ادرار

گذرا Transientدر سالمندان شایع است.
عمدتا”به علل خارج از سیستم ادراری است.
اگر درمان نشود دائمی می شود.
دائمی Established .
فونکسیونل :علت درک نادرست زمان و مکان یا اشکال در دستیابی به دستشویی

انواع بی اختیاری ادرار

علل بی اختیاری ادراری گذرا

DIAPPERS
D دلریوم یا توهم
I عفونت ادرار
A آتروفی یورترا وواژن: درزنان یائسه ، مخاط آتروفی، بیرنگ شکننده ،زخمی،و با خونریزی نقطه ای شده ویورترا گشاد می شود.
P سایکولوژیک (افسردگی)
P دارویی: مهم وشایع مثل ارام بخشها ،انتی کولینرژیکها، مخدرها، اگونیستهای آ لفا ادرنرژیک
E Excessive urine outputادرار زیاد مثل دیابت،دیورتیکها
R محدودیت حرکت ودیر رسیدن به دستشویی
S Stool impaction فکالوم به علت ایجاد احتباس ادرار

علل بی اختیاری ادراری گذرا

فهرست مطالب
بی اختیاری ادرار
انواع بی اختیاری ادرار
علل بی اختیاری ادراری گذرا
علل بی اختیاری ادراری دائمی
تشخیص
بررسی های ازمایشگاهی
درمان
عفونتهای ادراری
علائم
بزرگی خوش خیم پروستات
علائم
پایان

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 16

فرمت فایل: پاورپوینت