گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب

گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب

گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب استان گلستان

فهرست مطالب کارورزی
فصل اول :آشنایی با اداره آب و فاضلاب استان گلستان
۱-۱ مقدمه ۱
۱-۲ موقعیت جغرافیایی استان ۴
۱-۳ سیمای منابع ۶
۱-۴ نمودار سازمانی ۷
۱-۵ تاریخچه و موضوع شرکت ۸
۱-۶ سرمایه شرکت ۹
۱-۷ ارکان و استراتژی شرکت ۱۰
۱-۸ اهداف و عمده فعالیت های اداره کل ۱۱
۱-۹ مأموریت و وظایف شرکت ۱۳
۱-۱۰ اهم وظایف و مأموریت ها ۱۴
۱-۱۱ اهداف دور نمای ترسیم شده با توجه به رسالت و مأموریت های شرکت ۱۴
۱-۱۲ اطلاعات عمومی شرکت آب و فاضلاب ۱۷
۱-۱۳ جدول وضعیت نیروی انسانی و روند حرفه ای شدن ۱۸
۱-۱۴ انجام فعالیت های کیفی آب از ابتدای تأسیس شرکت ۱۹
۱-۱۵ نمای فعالیت های انجام شده شرکت ۱۹
۱-۱۶ طرح های ملی اجرا شده در استان ۲۰
۱-۱۷طرح های اجرا شده قبل از انقلاب ۲۰
۱-۱۸ طرح های اجرا شده بعد از انقلاب ۲۱
۱-۱۹ فعالیت های اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ بهینه مصرف ۲۲
۱-۲۰ حوزه بهره برداری ۲۳
۱-۲۱ طرح های تحقیقاتی اجرا شده ۲۴
۱-۲۲ مقاله های در دست اجرا ۲۴
۱-۲۳ فعالیت های انجام شده در راستای اجرای طرح تکریم ۲۴
۱-۲۴ برنامه سال ۸۶ ۲۶
فصل دوم : اهداف و عملکرد بخش های مختلف شرکت
۲-۱ معاونت برنامه ریزی و بهبود کیفیت ۲۷
۲-۲ اهداف و برنامه های کیفی معاونت برنامه ریزی ۲۷
۲-۳ بودجه ۲۸
۲-۴ واحد خدمات و انفورماتیک ۲۹
۲-۵ نمودار ساختار اطلاعاتی ۳۰
۲-۶ کمیته تشکیلات ۳۲
۲-۷ تحقیقات و واحد کیفیت ۳۳
۲-۸ شرح وظایف بخش هایی که در دوره کارآموزی در آنها فعالیت نموده ام ۳۴
فصل سوم : شرح عملکرد و آشنایی با نرم افزار کلی اداره آب و فاضلاب
۳-۱ تشریح برنامه کاربردی اداره آب و فاضلاب استان گلستان ۴۱
۳-۲ ساختار کلی برنامه ۴۱
۳-۳ شرح عملکرد ۴۲
۳-۴ هفته اول ۴۲
۳-۵ هفته دوم و سوم ۴۲
۳-۶ هفته چهارم و پنجم ۴۳

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 47

فرمت فایل: WORD