گزارش کارآموزی اداره راه و ترابری

گزارش کارآموزی اداره راه و ترابری

گزارش کارآموزی در اداره راه و ترابری – این گزارش کارآموزی بهمراه عکس می باشد
مختصری از کارآموزی :
ساختن و نگهداری راههای شوسه در کشور وسیع وکوهستانی ایران چون هزینه زیادی داشته لذا تا مقارن جنگ جهانی اول راههای ایران به همان وضع سابق باقی بود وهمان راههای کاروان رو را شامل می شد.ولی از سال۱۲۹۹هجری شمسی دولت اقدام به احداث راه شوسه به معنای امروزی آن نمود ومی توان تاریخ شروع ساختمان راههای شوسه را از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۴ دانست.

تا این زمان اعتبارات راهسازی وراهداری از طریق اخذ باج یا حق العبور در راههای شوسه تأمین می گردید ومبلغ آن حداکثر به ۳۰۰۰۰۰ تومان می رسید.در ۱۱ فروردین ۱۳۰۱ اداره کل طرق وشوارع در وزارت فوائد عامه تشکیل ومأمور ساختن ونگهداری راههای کشور شد.در سال ۱۳۰۴ با پیشنهاد دولت وقت وتصویب دوره پنجم مجلس شورای ملی دریافت حق العبور در راهدار خانه ممنوع ومقرر شد از وزن غیر خالص صادرات و واردات مملکتی مالیات راه دریافت شود.

و به این ترتیب اعتبار سالیانه به ۱۵۰۰۰۰۰تومان رسیده وراههای کشور را به نواحی مختلف تقسیم ومسؤلینی را برای اداره امور وتعمیر ونگهداری راهها معین کردند.در این تقسیمات راهها به ده ناحیه تقسیم وهر یک شماره گذاری شد وتحت نظر یک نفر اداره می شد.در سال ۱۳۰۵ برنامه مدونی تحت عنوان «پروژه پیشنهادی ساختمان طرق در ایران »جهت راهسازی تدوین گردید.مدت این پروژه ۹ سال ومخارج آن ۴۵میلیون تومان پیش بینی شده بود.در این برنامه ساختمان ۱۷۰۲۱کیلومتر راه شوسه درجه ۱و۲و۳ پیش بینی شده بود،اولین برنامه ساختمان راههای شوسه ایران است.

فهرست مطالب
مقدمه:
فصل اول: آشنایی کلی با مکان کار آموزی
خلاصه ای از تاریخچه وزارت راه وترابری:
سازمان پیشنهادی جهت راهداری کشور:
:نمودار سازمانی اداره کل
نمودار سازمانی راهداری شهرستان:
اداره راهداری شهرستان درجه یک:
اکیپ آسفالت
بنائی:
تسطیح گریدر زنی
قنوها وپلها
ایمنی راهها
امور ماشین آلات
انواع محصولات تولیدی یا خدمات
شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات
نگهداری ومراقبت از پلها:
پل سازه ایست پیچیده وگران قیمت:
سواره رو:
۱)پاکسازی وشستشو:
۲)ترکهای کف پل:
۳)تعمیرات وبهسازی سطوح پل بتنی:
۴)پوششهای آسفالتی:
۵)درزهای انبساط:
زهکشی کف:
اجزای فوقانی سازه
تکیه گاهها:
اعضای تحتانی سازه ها:
سایر اعضای تحتانی سازه:
گذرگاههای سواره رو:
بازرسی ابنیه فنی:
بهمن:
۱)اقداماتی برای جلوگیری از آزاد شدن بهمن
۲)اقداماتی برای جلوگیری از بسته شدن راه توسط بهمن:
۳)آزاد کردن مصنوعی بهمن تحت شرایط کنترل شده:
کاربردهای روشهای حفاظتی:
گالری بهمن گیر:
توی تثبیت برف
توری با مقاومت متوسط:
توری ایمنی برف:
زهکشی های کناری:
بوته کنی وعلف کنی:
فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز
لزوم مطالعات اولیه قبل از احداث پل
بررسی تغییر مکان پل در اثر تحریکات زلزله
نتایج:
نقایص ومشکلاتی که در اثر بی توجهی
۱-پی کنیها:
۲-آرماتور گذاری کف پی وبتن ریزی :
۳-دیوار چینی ،ملات ودرزانبساط دیوار:

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 56

فرمت فایل: WORD