دانلود مقاله ارتباط موثر اجتماعی

دانلود مقاله ارتباط موثر اجتماعی

ارتباط موثر اجتماعی
امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که ناگزیرازارتباط وبرخورد با دیگران هستیم آنچه مسلم است که هیچ کس قادر  نیست بدون کمک ومساعدت وارتباط با دیگران ، نیازهای معمولی خود را برطرف سازد .حال سئوالی که اینجا مطرح می شود این است که چگونه باید با دیگران ارتباط برقرار کنیم وجهت افزایش این ارتباط چه کارهایی باید انجام دهیم یا اینکه چه کارهایی نباید انجام دهیم.
در معاشرت باید با روی گشاده ونرمی ومهربانی با همه رفتار نمود وتند خویی با هرکس که باشد بد است .اگر خود را در سطح دیگران قرار دهیم واز زبان آنها برای انتقال نقطه نظرهای خود استفاده کنیم ،اغلب به نتیجه دلخواه می رسیم وبا دیگران در سطح خود آنها ظاهر شدن همان برقراری ارتباط موثرمی باشد .بعضی ها گمان می کند که ارتباط فقط شامل حرف زدن ،نوشتن ویا بحث کردن است ، اینها از عناصر مهم ارتباطی هستند ولی در واقع ارتباط را رفتاری می گوییم که پیامی در خود دارد که توسط طرف مقابل ما درک می شود، خواه شفاهی باشد یا غیر شفاهی ،آگاهانه یا ناآگاهانه ، عمدی و…. ولی اگر ادراک شود ،جنبه پیام ارتباطی پیدامی کندوهمین عدم درک پیام رابطه رامختل،معشوق ونارسامی سازد. ارتباطات عامل ومنشا بسیاری از شادیها وغصه ها و رنجها زندگی است ، زندگی شاد ، زندگی سرشار از دوستی است . روشن است که با افراد متفاوت ، رفتارهای متفاوتی خواهیم داشت تاکید بر خصوصیات مشترک ارتباط را موثر می کند ، ما انسانها با یکدیگر مشترکات فراوان داریم ،با کمی تمرین می توان خود را همراه دیگران بیابیم و با آنها دوست وهم رای شویم.

فهرست مطالب
ارتباط موثر اجتماعی
شیوه های افزایش ارتباط خود با دیگران
صریح وصادق بودن
احساسات خود را بیان کردن
زمینه مشترک ونکات مشابه را یافتن
همدلی وهمدردی کردن
شنونده خوبی بودن
سیستم روحی افراد را شناختن وتقلید از آنها
شخصیت افراد در نظر گرفتن
تقویت نمودن عزت نفس
محترم شمردن احساس طرف مقابل
سکونت نمودن
عدم افراط در موعظه
وقت وموفقیت شناس بودن
مخالف نمودن به شیوه مناسب
یکی بودن قول وعمل
عبور از موانع ارتباطی
پیشنهاداتی و نکاتی در این مورد
بعضی از صافیهای ارتباطی رایج
تمایل به دستیابی ناگهانی به نتایج
از دست دادن تمرکز و توجه
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: WORD