پرسشنامه ارزیابی حمایت اجتماعی واکس

پرسشنامه ارزیابی حمایت اجتماعی واکس

ارزیابی حمایت اجتماعی واکس

پرسشنامه ارزیابی حمایت اجتماعی واکس ۱۹۸۶ به منظور حمایت های اجتماعی ادراک شده ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۳ گویه است به صورت بلی یا خیر با نمرات ۱ و صفر نمره گذاری می شود. ، با سؤالاتی مانند: (دوستانم به من احترام می گذارند من نمی توانم به حمایت و مساعدت افراد خانواده ام متکی باشم. دیگران به من اعتنا می کنند.)، حمایت های اجتماعی ادراک شده را می­سنجد.

حمایت های اجتماعی:
حمایت اجتماعی به عنوان توسل جویی به منابع هیجانی و تکلیفی فراهم شده به وسیله دیگران به عنوان وسیله ای برای کنار آمدن با استرس تعریف شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه ارزیابی حمایت اجتماعی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزار جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه ارزیابی حمایت اجتماعی از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم به دست آمده است.

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
مولفه: دارد
مقاله بیس: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD