پاورپوینت ارزیابی عملکرد

پاورپوینت ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

مقدمه پاورپوینت
منظور از ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به وسیله آن، کار کارکنان در فواصلی معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.
شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان وسایر کارکنان، از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است.

در گذشته، مدیران کلاسیک، ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کار ارکنان انجام می دادند؛ در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری یافته است و هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری درباره نیروهای شاغل در سازمان جمع آوری گردد و در دسترس مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و لازم را در جهت بالابردن کمیت و کیفیت کار کارکنان اتخاذ نمایند. بنابراین، هدف نهایی از ارزیابی عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است نه توبیخ و تنبیه کارکنان ضعیف.

کاربردهای ارزیابی عملکرد

از اطلاعاتی که در نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان به دست می آید می توان در موارد زیر استفاده نمود:
برنامه ریزی نیروی انسانی
کارمندیابی و انتخاب
تعیین روایی آزمونهای استخدامی
آموزش و تربیت کارکنان
تعیین مسیر شغلی
حقوق و مزایا
شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان

شاخص های ارزیابی

به طور کلی شاخصهایی که برای ارزیابی عملکرد به کار برده می شوند، باید خصوصیاتی داشته باشند که استفاده از آنها، دقت، صحت و اثربخشی فرایند ارزیابی را افزایش دهد. این خصوصیات عبارت اند از:
بتوان به آن اعتماد کرد؛ یعنی اندازه گیری شاخص در زمانهای متفاوت، کم و بیش نتایج یکسانی را عاید سازد و تفاوتهایی که از نظر عملکرد میان کارکنان وجود دارد، تشخیص داده، آنها را از یکدیگر مجزا نماید.
متصدی شغل قدرت تاثیر گذاری بر آن را داشته باشد.
برای کسانی که به وسیله آن ارزیابی می شوند، قابل قبول باشد.
سیستم ارزیابی عملکرد هنگامی می تواند موثر باشد که از شاخصهای واقعی، که ارتباط مستقیم با شغل دارند، استفاده شود.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.