اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری

مقدمـه‏ مقاله
هدف این استاندارد تجویز روشهاى حسابدارى براى حق‏بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه‏هاى عمومى مستقیم و اتکایى و همچنین افشاى اطلاعات این نوع فعالیتها در صورتهاى مالى شرکتها و مؤسسات بیمه است. الزامات سایر استانداردهای حسابداری درصورتی برای فعالیتهای بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد.

دامنه کاربرد
– این استاندارد باید درمورد فعالیتهاى بیمه عمومى بکار گرفته شود و دررابطه با بیمه‏هاى زندگى کاربرد ندارد.

تعاریف‏
اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانى مشخص زیر بکار رفته است:
– قرارداد بیمه (بیمه نامه) عقدی است که به‏موجب آن یک طرف (بیمه‏گر) متعهد مى‏شود در ازاى دریافت حق‏بیمه از طرف دیگر (بیمه‏گذار)، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده به او یا شخص ذینفع را جبران کند یا مبلغ معینی را به وى یا شخص ذینفع بپردازد.
– بیمه زندگی نوعی بیمه مرتبط با حیات یا فوت انسان است که بیمه‌گر نسبت به پرداخت وجوهی معین براساس رویداد مشخصی ، اطمینان می‌دهد.
– بیمه عمومى به بیمه‌های غیر از بیمه زندگی اطلاق می‌شود.
– حق بیمه مبلغی است که بیمه‌گر در ازای پذیرش خطر طبق قرارداد بیمه از بیمه‌گذار مطالبه می‌کند.

فهرست مطالب
مقدمه
دامنه کاربرد
تعاریف
شناخت درآمد حق بیمه
حق‏بیمه عاید نشده
خسارت
ذخیره تکمیلی
حق‏بیمه‌‌های اتکایى
انتقال پرتفوى
بیمه مشترک
مخارج تحصیل
افشا
تاریخ اجرا
مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری
پیوست شماره ۱ : نمونه صورتهای مالی
پیوست شماره ۲ : مبانی نتیجه‌گیری

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: WORD