پرسشنامه تاثیر استراتژیهای بازاریابی بر نوآوری

پرسشنامه تاثیر استراتژیهای بازاریابی بر نوآوری

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر استراتژیهای بازاریابی بر نوآوری شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه دارای ۳۱ سوال بوده و هدف آن ارزیابی تاثیر استراتژیهای بازاریابی (تمرکز، تمایز، تنوع، رهبری هزینه) بر نوآوری می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای می‌باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نقطه نظرات اساتید بازاریابی و تعدادی از مدیران مورد بررسی قرار گرفته و روایی سازه آن نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ۰/۷ برای همه متغیرها، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد.

هدف: ارزیابی تاثیر نوآوری بر استراتژیهای بازاریابی (تمرکز، تمایز، تنوع، رهبری هزینه)
پایایی و روایی: دارد
مولفه: دارد
تعداد سوال: ۳۱
تعداد بعد: ۵
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات:  ۵
منبع: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD