مقاله مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی

مقاله مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی

مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی
مقدمه مقاله
زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در ‏عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص ‏و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و ‏کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی ‏خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد. ‏
این جزوه با هدف ارائه مهمترین اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگانی ‏خارجی تهیه شده و حاوی اطلاعات ، مفاهیم  و واژه های بنیادی در مسائل اجرائی ‏بازرگانی خارجی می باشد. که امید است مورد بهره برداری همکاران محترم و جامعه ‏بازرگانی استان قرار گرفته شود.  ‏

فهرست مطالب
شرح ‏ صفحه ‏
مقدمه ‏ ‏۱‏
اینکوترمز ‏‎(Incoterms)‎‏ ‏ ‏۳-۲‏
مناطق آزاد تجاری ‏ ‏۴-۳‏
تجارت متقابل و شیوه های مهم آن ‏ ‏۵-۴‏
صادرات و مراحل انجام آن ‏ ‏۷-۵‏
واردات و مراحل انجام آن ‏ ‏۱۰-۸‏
روشهای پرداخت در معاملات بازرگانی ‏ ‏۱۲-۱۱‏
تعاریف و اصطلاحات گمرکی ‏ ‏۱۴-۱۳‏
سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا ‏‎(HS)‎‏ ‏ ‏۱۵-۱۴‏
شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی ‏ ‏۱۵-۱۸‏
مدارک موردنیاز جهت صدور کارت بازرگانی ‏ ‏۱۸-۲۱‏

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 24

فرمت فایل: WORD