اقدام پژوهی راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهنجاردانش آموزان

اقدام پژوهی راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهنجاردانش آموزان

اقدام پژوهی راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهنجار دانش آموزان

چکیده
شاید بتوان گفت که فحش و ناسزا گفتن در بین نوجوانان یکی از دغدغه‌هایی است که خانواده‌ها از ان رنج می‌برند چرا که نگران آینده فرزندشان می‌باشند دراین تحقیق سعی بر آن شده است که عوامل ایجاد این رفتار و راه حل‌های اساسی برای کاهش این رفتار نامتعارف بیان شود. من در این تحقیق ابتدا به بیان موضوع تحقیق پرداختم وسپس باتوصیف وضعیت موجود به بیان مسئله وجمع آوری شواهدی مبنی بروجود مشکل یا همان مسئله پرداختم

بعد از آن به گرد اوری اطلاعات از طریق مشاهده ویاداشت برداری وهمچنین از یافته‌های علمی دیگران استفاده شده است و با استفاده از شیوه شش پرسش یافته‌ها تجزیه و تحلیل شده است راه حل‌های پیشنهادی با مشارکت همکاران بیان شده وپس از اعتبار سنجی توسط همکاران و شورای دبیران به مدت دو هفته روز اجرا گردید و بعد از ان مدت دوبار ه مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نتیجه گیری منطقی صورت گرفت که نتایج آن در این تحقیق بیان شده است

واژگان کلیدی: دانش آموز – رفتار نامتعارف – نا سزاگویی – پرخاشگری

راهکارهای اصلاح رفتار دانش آموزان

مقدمه
پرخاشگری واکنش کلی نسبت به ناکامی است هرچند افراد همیشه پاسخ‌های پرخاشگرانه آشکار از خود نشان نمی‌دهند وآن ها را در وجود خود سرکوب می‌کنند. مثلاً پسری که به وسیله یکی از همکلاسان خود مورد اهانت قرار گرفته غالباً به طور فیزیکی به او حمله ور می‌شود. وفحش وناسزا، زدوخوردها ودعوا های حیاط مدرسه، خود نشانه‌هایی ازاین پرخاشگری‌هاست.

گروهی از روانشناسان معتقدند که طبقات اجتماعی غیر مرفه جامعه، بیشتر از طبقات متوسط ومرفه جامعه احساسا ت پرخاشگرانه خود را ابراز وآشکار می‌سازند. (نژاد, ۱۳۷۸)

کارن هورنی روانشناس معروف معتقد است که سرکوب همه احساسات پرخاشگرانه وخصمانه از نقطه نظر سلامت روان بسیار بد وگاه خطر ناک است زیرا سرکوب چنین احساساتی سر انجام به اضطراب و واکنش‌های عصبی می‌انجامد بنابراین پیشنهاد می‌کند که انسان باید گهگاه احساسات خصمانه خویش را ابراز کند تااز شدت فشار درونی جلوگیری به عمل آید.

نکته مهم آنست که همه افراد دچار احساسات پر خاشگرانه می‌شوند و روانشناسان کانال‌های اجتماع پسند متعددی را برای تسکین ورهایی از این احساسات بیان می‌کنند که به ویژه در مدارس می‌توانند مور د استفاده قرار گیرند. ازجمله مسابقات ورزشی، نقاشی، نمایشنامه وغیره می‌باشد. (نژاد, ۱۳۷۸)

توصیف وضعیت موجود

اینجانب عباسقلی اشرفی، مدت ۱۹ سال است که مشغول خدمت در نظام تعلیم و تربیت این مرزو بوم هستم. در حال حاضر پست سازمانی من معاونت آموزشگاه ۱۷ شهریور مزرعه کتول می‌باشد.

در این مدرسه بین همکاران جو بسیار صمیمی وجود دارد ومدرسه ای است دارای نظم و انضباط . در کلاس سوم این آموزشگاه دانش آموزی دارم بنام جواد که باتوجه به اینکه از نظر درسی مشکلی ندارد اما هنگامی که درگروه قرار می‌گیرد با دوستانش درگیر می‌شود واز الفاظ رکیک ونا متعارف (فحش دادن به پدر ومادر دانش اموزان) استفاده می‌کند

که این عمل او باعث رنجش وناراحتی دوستانش می‌شود من بارها با او صحبت کرده‌ام ودلیل این رفتار را از او سؤال کر ده ام واو هر بار جوابی می‌دهد یک بار می‌گوید دست خودم نیست یا می‌گوید نمی‌توانم ومن اورا بارها راهنمایی کرده‌ام اما باز هم این رفتار را از خود نشان می‌دهد واین عمل او باعث شده که بد نبال پیدا کردن دلایل این رفتار او باشم تا بتوانم آنرا شناسایی و بر طرف کنم

عوامل خانوادگی پرخاشگری

فهرست مطالب
مقدمه ۲
گرد آوری اطلاعات (شواهد ۱) ۴
چکیده ۵
مصاحبه ۶
یافته های علمی ۷
عوامل خانوادگی پرخاشگری ۸
زیان های پرخاشگری ۱۲
پرخاشگری و ورزش ۱۴
ورزش راهکاری مناسب ۱۷
پیشینه تحقیق ۱۸
انتخاب راه حل یا راه حل های موقتی ۲۰
اعتبار بخشی راه حل ۲۱
توصیف وضعیت مطلوب ۲۲
ارزشیابی تاثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار ۲۲
پیشنهادات ۲۴
منابع ۲۵

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 30

فرمت فایل: WORD